orthomo.info

Wetenschappelijke onderbouwing

 d.m.v. onderzoek – Inleiding

Wetenschappers geven al gauw een argument als dit is wetenschappelijk nooit aangetoond en/of bewezen.

Vaak heeft men dan gelijk als dit gezegd wordt maar soms ook niet.  Wat is de waarde van deze zin “dit is wetenschappelijk nooit aangetoond en/of bewezen“.  Wel, enerzijds wordt dit gebruikt ter bescherming van de eigen beroepsgroep uiteraard, anderzijds zal “men” (de wetenschappers) zelfs stellen dat dit ter bescherming van de mens per individu is of misschien zelfs ter bescherming van elk levend wezen.
Veelal is dit echter gebaseerd op oude denkbeelden of op ooit officieel vastgelegde richtlijnen vaak opgesteld (onder druk) door de overheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het jaar 1865 toen werd de Wet op de Uitoefening van de Geneeskunst uitgevaardigd. Dit was een officiële poging van de regering om de geneeskunst aan banden te leggen en zodoende kwakzalverij uit te bannen. Dit was en is uiteraard een heel goed besluit. Echter tegenwoordig weet men juist door andersoortig onderzoek en op basis van ervaring heel veel meer dan dat wat de meeste wetenschappelijke beoefenaars willen toegeven of zelfs erkennen. Met als gevolg dat nieuwe methoden vaak met veel juridisch gesteggel als onaanvaardbaar verklaard worden.  Soms terecht maar ook zeker soms volledig onterecht.

Ook een sterk staaltje is dat diezelfde wetenschappers ook nog heel vaak zeer regionaal georiënteerd zijn, want ook al heeft een vakbroeder of gemeenschap in een andere regio iets al bewezen en geaccepteerd, dan nog kan dit niet zomaar geaccepteerd worden door de wetenschap in deze regio. Nee dat moet eerst onderzocht en (opnieuw) bewezen worden. Ook hier kan wederom gesteld worden dat dit soms terecht is maar zeer zeker ook zeer vaak volledig onterecht en daardoor onnodig vertragend en geldverslindend is.

Op deze website willen wij door middel van samenvattingen, welke soms vertaald zijn maar toch ook vaak in het Engels geschreven zullen zijn, aantonen dat gerenommeerde wetenschappers uit met name het buitenland al jaren publicaties plaatsen van hun onderzoeken en bevindingen, waarvan mogelijkerwijs in het Nederlandse taalgebied nog geen officieel uitgangspunt is vastgesteld.  Ook daarvan kennen wij genoeg voorbeelden zoals bijvoorbeeld medicijnen of behandelingsmethoden, die al enkele jaren beschikbaar zijn in het buitenland, maar waarvoor de Nederlandse regering nog geen officiële toestemming heeft gegeven met als direct gevolg dat deze medicijnen of behandelingen niet vergoed hoeven/zullen worden door de zorgverzekeraars.

Wij willen u deze kennis niet onthouden. Of u er iets mee kunt, dat laten wij aan u over. Wel willen wij hier nogmaals aangeven dat u deze informatie voor volledig eigen risico en verantwoordelijkheid kunt en mag gebruiken, maar wij adviseren altijd wel dat u zich ook via de officiële kanalen laat voorlichten, begeleiden en of behandelen.

De artikelen die in deze categorie vallen zijn net als bij de Encyclopedie of alfabet geordend. Weliswaar zullen zij hier verdeeld zijn in zogenaamde lettergroepen.

A t/m D    E t/m H    I t/m L    M t/m P    Q t/m T    S t/m V    W t/m Z